Wspieramy Puckie Hospicjum

Wspieramy Puckie Hospicjum

Blog
Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy pomogli w tym działaniu. Szczególne podziękowania składam: p. Kazimierzowi Plocke (Poseł RP). Jerzemu Szahuniewiczowi (Prezes Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej) oraz Zarządowi Gamma Medica. Więcej informacji na stronie Puckiego Hospicjum Podziękowanie
więcej
Akty prawne z 2020 r.

Akty prawne z 2020 r.

Blog
W 2020 r. ustawodawcy: unijny i krajowy opublikowali wiele aktów prawnych dotyczących zdrowia i jego ochrony. Polecając lekturę tych kilkudziesięciu dokumentów, chciałbym zwrócić uwagę na dwa z nich.Pierwszy to: Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, Priorytety legislacyjne UE na 2021 r. (Dz. Urz. UE C I 451/1) z dnia 29.12.2020 r., w którym mowa jest m.in. o: kontynuacji wysiłków (przez Komisję) […] by zapewnić powszechną dostępność szczepionek przeciwko Covid-19 dla wszystkich potrzebujących […],poprawie reagowania Europy na kryzysy zdrowotne. Wydaje się, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i wagę zagadnienia, nie są to zbyt ambitne priorytety legislacyjne. Drugi dokument: Wspólne konkluzje Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, Cele i priorytety polityczne na lata 2020-2014 (Dz. Urz. UE CI 451/4 z dnia 29.12.2020) , zawiera w…
więcej
Zmiany, zmiany, zmiany …

Zmiany, zmiany, zmiany …

Blog
Rok 2020 zapowiada się jako czas wielu zmian – również w ochronie zdrowia. Niektóre z nich już obowiązują, inne będą wchodziły w życie (chyba, że zostaną wprowadzone poprawki lub poprawki do poprawek albo poprawki do zmienionych poprawek …).Nie wymienię wszystkich zapowiadanych zmian, a ograniczę się jedynie do kilku (moim zdaniem) istotnych rozwiązań – zbliżających naszą opiekę medyczną do XXI wieku.Po pierwsze – e-recepty. Na ten temat przedstawiono już sporo różnych opracowań i analiz, zarówno krytykujących, jak i chwalących to rozwiązanie. Należy mieć nadzieję, że wprowadzenie recept w postaci elektronicznej nie utrudni dostępu do leków – zwłaszcza seniorom.Po drugie - kolejną zapowiadaną zmianą ma być możliwość prowadzenia dokumentacji – od 30 czerwca br. - tylko w formie elektronicznej (oczywiście z pewnymi wyjątkami).Po trzecie – łatwiejszy dostęp do informacji o wolnych wizytach…
więcej
Super Game

Super Game

Blog
W dniach 14-15 września 2019 r. w Sztumskim Centrum Kultury odbyła się II edycja LG Mistrzostw Polski w E-Sporcie – SUPER GAME. Turniejowe zmagania były połączone z serią wykładów prowadzonych m.in. przez dra Marcina Kołacza reprezentującego Kancelarię Doradztwa Gospodarczego i Prawnego „FILAR” i Sopocką Szkołę Wyższą. W trakcie imprezy zaprezentowała się także Gdańska Szkoła Wyższa.Wydarzenie było prezentowane m.in. w E-Sport Telewizja i portalu ESPORTER. Więcej informacji: na stronie organizatora i patronów medialnych imprezy.
więcej
Studia podyplomowe w GSW

Studia podyplomowe w GSW

Blog
KDG i P „FILAR” i Gdańska Szkoła Wyższa są współorganizatorami studiów podyplomowych w zakresie: MPA,ekonomiki rolnictwa,zarządzania w oświacie, zarządzania w ochronie zdrowia, i bhp. Słuchacze studiów podyplomowych mogą także zdobyć dodatkowe uprawnienia: audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001),audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000/HACCP),pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000/HACCP). Więcej informacji na stronie GSW oraz pod numerem telefonu 696 210 330.
więcej
Studia podyplomowe i MBA

Studia podyplomowe i MBA

Blog
W nowym roku akademickim 2019/2020 Kancelaria „FILAR” współpracować będzie z Wyższą Szkołą Zdrowia w zakresie organizacji studiów podyplomowych: Prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego - więcej MBA w ochronie zdrowia - więcej Patronat nad studiami sprawują m.in.: MedCluster i Swissmed.Opiekunem studiów jest: dr Mirosław Borkowski.
więcej
Aktualności prawne

Aktualności prawne

Blog
Maj tego roku – był miesiącem szczególnym – opublikowano ponad 20 aktów prawnych związanych z tematyką zdrowia, jego ochrony i bezpieczeństwa. Warto więc kilka z nich wymienić: zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.41);obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.38),Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2019.999) ,obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym…
więcej
Szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych

Szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych

Blog
Jakich danych osobowych może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie ?Jakie pomieszczenia muszą być "wolne" od monitoringu ?Kto jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą ? -to tylko wybrane pytania, na które możecie uzyskać odpowiedź w trakcie szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych NAJNOWSZE ZMIANY w ochronie danych osobowych !!! Szkolenie organizuje GSW i KDG i P "FILAR" - więcej informacji i terminy szkoleń na stronie gsw.gda.pl
więcej
Organizacja studiów języków obcych w ramach projektów unijnych

Organizacja studiów języków obcych w ramach projektów unijnych

Blog
W dniach 26-30.04.2019 r. Kancelaria przeprowadziła warsztaty szkoleniowe pt. Organizacja studiów języków obcych w ramach projektów unijnych. Wszyscy uczestnicy warsztatów, wśród których byli również pedagodzy z St. Petersburga, otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa. Kolejna edycja warsztatów - już za rok !Zapraszamy !
więcej