W nowym roku akademickim 2019/2020 Kancelaria „FILAR” współpracować będzie z Wyższą Szkołą Zdrowia w zakresie organizacji studiów podyplomowych:

  • Prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego – więcej
  • MBA w ochronie zdrowia – więcej

Patronat nad studiami sprawują m.in.: MedCluster i Swissmed.
Opiekunem studiów jest: dr Mirosław Borkowski.