Przygotowanie i negocjacje w zakresie:
– umów z zakresu prawa autorskiego i znaków towarowych,
– umów sponsorskich,
– umów reklamowych,
– obsługi prawnej kampanii reklamowych,
– opinii prawnych dotyczących naruszenia dóbr osobistych i praw autorskich.