– czynności związane ze zbyciem lub nabyciem nieruchomości,
– opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomościami;