KDGiP “FILAR” jest partnerem merytorycznym studiów podyplomowych

Uwarunkowania i organizacja rolnictwa

organizowanych przez GSW.
Ukończenie studiów umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012.109).

Więcej informacji na stronie.

Administratorem danych osobowych jest Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.