Dnia 1 lutego 2021 r. (miesiąc po uchwaleniu ostatniej zmiany) Minister Zdrowia (?) zapewne wsłuchując się w głosy „niektórych środowisk” zmienił treść rozporządzenia w sprawie teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Od 4 lutego nie ma już obowiązku realizacji teleporady nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta (…).
Zgodnie z treścią rozporządzenia z dnia 1 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.231) teleporada może być realizowana także w terminie późniejszym niż określony. Nie określono żadnego ograniczenia czasowego, a decyzja o udzieleniu teleporady ma być ustalona w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
Pozostaje mieć nadzieję, że pacjenci (ustawowi opiekunowie) nie będą wyrażać zgody na udzielenie teleporady, np. w terminie trzech, czterech czy ….. dni od zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej.

Ciekawe, czy w następnym rozporządzeniu nie zostaną wprowadzone, np. pisemne – urzędowe wzorce – zgody pacjentów na zmianę terminu teleporady – wszak podejmowane czynności mają przyczyniać się do usprawnienia działań kontrolnych. Można jeszcze wprowadzić, np. opłaty za udzielenie teleporady w terminie kilku godzin od zgłoszenia – to z kolei – pod hasłem „troski o pacjenta”.