Rok 2020 zapowiada się jako czas wielu zmian – również w ochronie zdrowia.
Niektóre z nich już obowiązują, inne będą wchodziły w życie (chyba, że zostaną wprowadzone poprawki lub poprawki do poprawek albo poprawki do zmienionych poprawek …).
Nie wymienię wszystkich zapowiadanych zmian, a ograniczę się jedynie do kilku (moim zdaniem) istotnych rozwiązań – zbliżających naszą opiekę medyczną do XXI wieku.
Po pierwsze – e-recepty. Na ten temat przedstawiono już sporo różnych opracowań i analiz, zarówno krytykujących, jak i chwalących to rozwiązanie.
Należy mieć nadzieję, że wprowadzenie recept w postaci elektronicznej nie utrudni dostępu do leków – zwłaszcza seniorom.
Po drugie – kolejną zapowiadaną zmianą ma być możliwość prowadzenia dokumentacji – od 30 czerwca br. – tylko w formie elektronicznej (oczywiście z pewnymi wyjątkami).
Po trzecie – łatwiejszy dostęp do informacji o wolnych wizytach we wszystkich placówkach medycznych, z którymi podpisano odpowiednie kontrakty.

To tylko “wykaz” części zapowiadanych zmian i należy mieć nadzieję, że proponowane rozwiązania i ich realizacja, będą przyjazne dla pacjentów.