30 stycznia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (DZ. U. 2021.95).
Jak (prawie) wszystkie akty prawne, ten również rodzi wiele wątpliwości, przede wszystkim środowisk lekarskich, które dość sceptycznie podchodzą do terminu udzielania teleporad, które mają być (…) realizowane nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (…) – par. 1 ust 1 rozporządzenia.
Dodatkowo, standard organizacyjny teleporady został rozbudowany o „zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, w sposób umożliwiający połączenia ze świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki” – par. 1 ust 2 rozporządzenia.
Rozwiązania te, jak wynika z uzasadnienia Ministra Zdrowia do przedmiotowego rozporządzenia wychodzą naprzeciw sygnałom zgłaszanym przez pacjentów, i mają na celu usprawnienie kontaktu na linii pacjent – świadczeniodawca, a także zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadzone zmiany przyczynią się również do usprawnienia działań kontrolnych, istotnych z punktu widzenia obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obliczu zintensyfikowanych potrzeb zdrowotnych pacjentów.

Pozostaje więc „trzymać kciuki”, by udało sie, te korzystne (dla pacjenta) zamiany, mimo różnych przeciwności, wprowadzić w życie.
*Warto tez zwrócić uwagę, na pogrubiony (przez autora notatki) fragment treści rozporządzenia.