KDG i P „FILAR” i Gdańska Szkoła Wyższa są współorganizatorami studiów podyplomowych w zakresie:

  • MPA,
  • ekonomiki rolnictwa,
  • zarządzania w oświacie,
  • zarządzania w ochronie zdrowia, i
  • bhp.

Słuchacze studiów podyplomowych mogą także zdobyć dodatkowe uprawnienia:

  • audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001),
  • audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000/HACCP),
  • pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000/HACCP).

Więcej informacji na stronie GSW oraz pod numerem telefonu 696 210 330.