Kursy języka rosyjskiego

Kursy języka rosyjskiego

Blog
Dla przygotowujących się do matury - intensywne kursy z języka rosyjskiego.Letnie kursy języka rosyjskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych - kurs adresowany jest do tych, którzy chcą poznać podstawy języka, jak i przypomnieć sobie jego zasady.Różne poziomy - od kursu dla początkujących po kursy specjalistyczne. Miejsce: Gdańsk, ul. Biskupia 24 B.Kursy organizowane są zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i w godzinach popołudniowych Więcej informacji
więcej
Specjalista w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Specjalista w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Blog
W Dzienniku Ustaw 2019.786 z dnia 26 kwietnia 2019 r., ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone ustawami: 1) ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), 2) ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60), 3) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 kwietnia 2019 r. (??) Wszystkim zainteresowanym uzyskaniem tytułu specjalisty "w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia" życzę miłej lektury tekstu tej ustawy i lektury "przepisów ogłoszonych przed dniem 3 kwietnia 2019 r.
więcej