Jakich danych osobowych może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie ?
Jakie pomieszczenia muszą być “wolne” od monitoringu ?
Kto jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą ?

-to tylko wybrane pytania, na które możecie uzyskać odpowiedź w trakcie szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych

NAJNOWSZE ZMIANY w ochronie danych osobowych !!!

Szkolenie organizuje GSW i KDG i P “FILAR” – więcej informacji i terminy szkoleń na stronie gsw.gda.pl