Specjalista w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Specjalista w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Blog
W Dzienniku Ustaw 2019.786 z dnia 26 kwietnia 2019 r., ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone ustawami: 1) ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), 2) ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60), 3) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 kwietnia 2019 r. (??) Wszystkim zainteresowanym uzyskaniem tytułu specjalisty "w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia" życzę miłej lektury tekstu tej ustawy i lektury "przepisów ogłoszonych przed dniem 3 kwietnia 2019 r.
więcej
Prawo rolne i żywnościowe

Prawo rolne i żywnościowe

All, Nauka
KDGiP "FILAR" jest partnerem merytorycznym studiów podyplomowych Uwarunkowania i organizacja rolnictwa organizowanych przez GSW. Ukończenie studiów umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012.109). Więcej informacji na stronie. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.
więcej
Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

All, Nauka
Przygotowanie i negocjacje w zakresie: - umów z zakresu prawa autorskiego i znaków towarowych, - umów sponsorskich, - umów reklamowych, - obsługi prawnej kampanii reklamowych, - opinii prawnych dotyczących naruszenia dóbr osobistych i praw autorskich.
więcej
Prawo medyczne

Prawo medyczne

All, Nauka
KDG i P „FILAR” jest partnerem wyższych uczelni przy organizacji studiów podyplomowych w zakresie: Prawa medycznego z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego - więcej Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pelplińskiej 7. Zarządzanie w ochronie zdrowia - więcej Administratorem danych osobowych jest Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.
więcej
Kursy językowe

Kursy językowe

All, Szkolenia
Prowadzimy kursy z języka rosyjskiego - wszystkie poziomy.Organizujemy kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Przygotowujemy do matury z języka rosyjskiego.Prowadzimy kursy specjalistyczne, np. rosyjski w biznesie, rosyjski dla administracji, rosyjski w zarządzaniu. Wszystkie kursy kończą się uzyskaniem stosownego certyfikatu. Wszystkim zainteresowanym umożliwiamy przystąpienie do egzaminów z języka rosyjskiego jako obcego (TRKI) - egzamin państwowy organizowany przez jeden z moskiewskich uniwersytetów. Więcej informacji: tel. 696 210 330, a także na stronie. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.
więcej