Projekt “Aktywizacja-integracja 2.0”

Projekt “Aktywizacja-integracja 2.0”

Blog, Projekty
Projekt "Aktywizacja-integracja 2.0" realizowany razem z Narodowym Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców". Więcej informacji w zakładce Projekty oraz na stronie Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP.
więcej
Twoja nowa praca

Twoja nowa praca

Blog, Projekty
Partnerem projektu jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego FILAR Twoja Nowa Praca - projekt finansowany jest z PFRON.Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu i oddziałem w Szczecinie.Projekt skierowany jest do studentów lub absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski i którzy poszukują pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie: dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy,finansowanie szkoleń do kwoty 2500 zł na szkolenia zawodowe i 2500 zł na szkolenia językowe,pomoc w znalezieniu stażu/pracy,wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę, itp.wyjazd integracyjny 3 dniowy i pobyt w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy). Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny na stronie: http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/lub pod nr telefonu: 509 702…
więcej