Projekt “Aktywizacja-integracja 2.0″ realizowany razem z Narodowym Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców”.

Więcej informacji w zakładce Projekty oraz na stronie Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP.