Od kilku tygodni trwa dyskusja związana z projektem ustawy, która ma wpłynąć na kształt systemu ochrony zdrowia, dostępność obywateli do wielu świadczeń zdrowotnych, które mogą i powinny być wykonywane przez przedstawicieli nowych zawodów np. przez dietetyków, kosmetologów, logopedów itp.
Projekt ustawy, który został zgłoszony jako projekt „rządowy” a dotyczący uregulowania warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych nie spełnia oczekiwań wielu środowisk zainteresowanych ochroną zdrowia i życia człowieka. Dużo lepszym rozwiązaniem od zaproponowanego przez „rząd”, jest stworzenie kilku odrębnych ustaw regulujących warunki i zasady funkcjonowania nowych zwodów takich jak np. dietetyk, kosmetolog, logopeda czy opiekun medyczny.
Każdy z proponowanych nowych zawodów cechują swoiste zasady i reguły funkcjonowania oraz odpowiedzialności. Trudno jest stworzyć jednolite zasady dla elektrokardiologa czy profilaktyka (zawody wymienione jedynie dla przykładu). Należy więc skupić się na tworzeniu odrębnych zawodów, które funkcjonować będą na podstawie dobrze przygotowanych ustaw regulujących konkretne zawody – warto wspomnieć, że dostępne są projekty ustaw np. dotyczące zawodu kosmetologa czy dietetyka.
Projekt ustawy o zawodzie dietetyka, przygotowany dla Klubu Parlamentarnego Lewicy – dostępny w załączniku – pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli środowiska, jest projektem gotowym i powinien być zgłoszony w Sejmie.
Może więc poprawę jednego z elementów systemu ochrony zdrowia rozpocząć od uchwalenia tej ustawy a w następnej kolejności dopracować zasady funkcjonowania np. zawodów kosmetologa czy technika farmaceutycznego, technika dentystycznego, masażysty, podiatry itd.

projekt ustawy