Idea trudnego wsparcia osób chorych, ich rodzin i opiekunów znajduje coraz szersze zrozumienie i wsparcie. Przykładem realizacji takich działań jest – bliskochorego.pl, wyjątkowy program pomocy osobom nieuleczalnie chorym w domu realizowany przez Puckie Hospicjum pw. św. OJCA PIO (hospitium.org). Realizując tą szczytną ideę pomocy, grupa Pracowników hospicjum opracowała „przewodnik”, w którym zawarto wszystkie podstawowe informacje dotyczące między innymi opieki nad chorym, jego dietą, wykonywaniem codziennych czynności (karmienie, mycie, ubieranie, itp.). Na stronie portalu znajdują się także wskazówki dotyczące możliwości wsparcia finansowego czy prawnego.
Z radością i dumą informuję, że mam zaszczyt współpracować z Puckim Hospicjum przy realizacji tego programu.
Wszystkich zainteresowanych wsparciem programu oraz korzystaniem z jego wytworów zapraszam do śledzenia stron:

hospitium.org
bliskochorego.pl

oraz strony Kancelarii.

Mirosław Borkowski