W dniu 8.03.2023 r. NRA przekazała informacje, że do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych chce wprowadzić zmiany polegające na zaostrzeniu systemu karania w przypadku popełnienia przewinienia przez przedstawicieli „niektórych zawodów medycznych”. Tym samym przedstawiciele tego środowiska wpisali się w regułę powszechnie stosowaną w naszym procesie legislacyjnym polegającym przede wszystkim na wprowadzaniu do wszelkich ustaw: zakazów, zaostrzonych systemów kar. Tak się niestety okazuje, że w mniemaniu „twórcy” naszych ustaw ma ona przede wszystkim: zabraniać, uniemożliwiać, chronić systemy i instytucje zastane – nawet jeżeli nie działają w sposób prawidłowy.
Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych jest bublem prawnym, a propozycja złożona przez NRA potwierdza to. Proponuje się, by do ustawy, regulującej między innymi zawody: dietetyka, podiatry, logopedy wprowadzić kary i zasady ich stosowania w sposób, który nie jest znany w przypadku innych zawodów medycznych. Czy to oznaczać ma, że wśród zawodów medycznych będą zawody lepsze i gorsze? Czy zawody medyczne, które mają być objęte tą regulacją będą zaliczane do grupy zawodów zaufania publicznego – tak jak inne zawody medyczne ? Nie wynika to z projektu ustawy a proponowane zmiany zdają się potwierdzać te tezę. Wprowadza się (proponuje się) karę, która tradycyjnie stosowana jest przez odpowiednie instytucje „samorządów zawodowych”. W przypadku niektórych zawodów medycznych nie ma mowy o samorządzie – bo nie ma możliwości stworzenia jednego samorządu dla tak różnych zawodów, a odpowiedzialność zawodowa została przekazana w ręce jakiejś „Komisji”. To „komisja” ma decydować o przewinieniu zawodowym, o naruszeniu zasad etyki zawodowej – czy jest możliwe stworzenie jednego kodeksu dla terapeuty zajęciowego, technika farmaceutycznego czy protetyka słuch – żeby tylko wymienić kilka proponowanych w tej ustawie zawodów.
Wydaje się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest rezygnacja z dalszych dyskusji dot. tej ustawy, tym bardziej, że nie byłaby to pierwsza taka decyzja – kilka lat temu podobna ustawa został „zapomniana”, a zdecydowano się na wyodrębnienie zawodów m.in. fizjoterapeuty czy ratownika medycznego.
Takie rozwiązanie trzeba przyjąć i teraz – stworzyć ustawy dotyczące poszczególnych zawodów np. dietetyka, kosmetologa, logopedy, podiatry /zawód technika dentystycznego i technika farmaceutycznego – dołączyć do już istniejących ustaw regulujących zawody farmaceuty czy lekarza/.
Warto tez podkreślić, że projekt ustawy o zawodzie dietetyka już jest – ma pozytywne opinie, czeka tylko na lepszy „klimat” aby móc go procedować.
Stworzenie ustaw o poszczególnych zawodach – to nadzieja na poprawę dostępu pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, to szansa na lepsze leczenie, zmniejszenie kolejek, itp.