Wiedza i doświadczenie umożliwiają współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi i w zakresie obsługi prawnej tych instytucji. W ramach współpracy oferuję świadczenie doradztwa zarówno w zakresie bieżącego funkcjonowania tych instytucji jak i w zakresie współpracy uczelni i szkół z innymi podmiotami.
Zakres proponowanych usług obejmuje m.in.:

  • bieżącą obsługę prawną szkół i uczelni,
  • opracowanie statutów oraz innych dokumentów wewnętrznych,
  • doradztwo w zakresie weryfikacji aktów prawnych, regulaminów, procedur,
  • prowadzenie doradztwa w sprawach personalnych i pracowniczych,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.