Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych:

  • przygotowanie umów dotyczących ochrony i obrotu prawami własności intelektualnej,
  • sporządzanie umów nabycia praw i zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi,
  • doradztwo w rozwiązywaniu kompleksowych zagadnień związanych z prawami autorskimi,
  • analiza prawna i opiniowanie zawartych umów,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw autorskich.