Świadczymy wszechstronną pomoc prawną w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego w tym:

  • doradztwo w zakresie bieżącej działalności podmiotów leczniczych, aptek i podmiotów wykonujących czynności upiększające,
  • kompleksową obsługę w/w podmiotów,
  • wydawanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
  • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
  • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych.