Świadczymy usługi w zakresie:

  • doradztwa prawnego w zakresie materialnego prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego,
  • sporządzania środków odwoławczych od aktów administracyjnych,
  • sporządzania skarg i skarg kasacyjnych.