Miłym akcentem (i zaskoczeniem) posiedzenia Sejmu w dniu 17.01.2024 r. było wystąpienie jednego z posłów, który „zasygnalizował” problem dotyczący powstania zawodu: dietetyka. Jeszcze większym zaskoczeniem była treść jego wypowiedzi, w której słyszałem znane mi sformułowania o bezpieczeństwie pacjentów, o zmianie systemu kształcenia w zawodzie dietetyka itp.
Wierzę, że tym razem proces tworzenia zawodu dietetyka się powiedzie !!!
Warto jednak, by dla dobra społeczeństwa zorganizować grupę osób (ponad podziałami i ponad „koalicjami”) złożoną z fachowców, osób, którym los zawodu i ludzi jest ważniejszy niż zabawa „w realizacje obietnic wyborczych”.
W poprzedniej kadencji Sejmu projekt ustawy, dobrze oceniony przez środowiska dietetyków, został złożony przez jednego z posłów Lewicy. Jednak dziwnym zbiegiem okoliczności nie uzyskał on głosów wsparcia sejmowej komisji zdrowia – i to nie tylko członków jednego ugrupowania. Myślę, że czas już schować animozje (osobiste i „partyjne”) i usiąść w szerszym gronie – twórców projektu ustawy, posłów (byłych i obecnych), przedstawicieli dietetyków (wszystkich organizacji), a nawet lekarzy i opracować (poprawić) projekt ustawy, aby w terminie kilku tygodni, góra 1-2 miesięcy projekt ustawy o zawodzie dietetyka został uchwalony.
Zbliżają się wybory do samorządów i do Europarlamentu – wykorzystajmy ten moment. Niech Ci, którzy doprowadzą do uchwalenia ustawy o zawodzie dietetyka będą mogli chwalić się skutecznością działania – niech głoszą wszem i wobec – doprowadziłem do poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa, troszczę się o pacjentów – zasługuję na głos wsparcia.
Proponuję, aby w najbliższym czasie odbyło się spotkanie robocze, w którym wezmą udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron, środowisk (w tym środowiska akademickiego). Czas najwyższy stworzyć wspólny plan działania, by zacząć działać „wespół i zespół” dla dobra nas wszystkich.
Wszystkimi możliwymi sposobami należy wskazywać, że brak zawodu dietetyka to zagrożenie zdrowia wielu osób. Wydawane są środki finansowe na przygotowywanie różnorakich programów żywieniowo- zdrowotnych, jednak nie dyskutuje się nad rzeczą najważniejszą – brakiem osób, które będą mogły je wprowadzać w życie.
Sprawnie funkcjonujące państwo prawa to państwo, w którym system prawny i przejawy jego działania są przyjazne dla Obywateli, służą realizacji podstawowego celu jakim jest dobro Społeczeństwa, a nie tylko wybranych grup. Sprawne państwo tworzy rozwiązania prawne, które nie są przeszkodą w osiąganiu i zachowaniu (co najmniej) dobrego stanu zdrowia społeczeństwa.
Minął już czas dyskusji o potrzebie stworzenia nowego zawodu medycznego – zawodu dietetyka. Po prostu – trzeba uchwalić ustawę o zawodzie dietetyka, trzeba zadbać o wszystkich, którym dietetyk będzie mógł pomóc !!
Projekt ustawy rozpatrywany przez sejmową komisję zdrowia Sejmu IX kadencji można znaleźć na stronie: orka.sejm.gov.pl.