Organizujemy kursy i warsztaty szkoleniowe dla instytucji samorządowych, oświatowych, kulturalnych oraz dla osób prawnych i fizycznych. Zakres szkoleń dostosowany jest do potrzeb podmiotów zamawiających.


Szkolenia pt. „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”

Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem prawie każdego przedsiębiorcy. Pierwsze kary nałożone w związku z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przekonują, że zagadnienia tego nie należy lekceważyć.
Gdańska Szkoła Wyższa i Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego „FILAR” proponują cykl szkoleń:

  1. Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych, i
  2. Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Szkolenia prowadzone są m.in. przez:
dra Rafała Płockiego – doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych od strony naukowej i praktycznej. Realizuje zadania badawcze i prowadzi działalność naukową, a także wdraża założenia RODO w praktyce. Ponadto, zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz zajęć dydaktycznych z przedmiotów bezpośrednio związanych z zagadnieniem bezpieczeństwa danych osobowych.
dra Mirosława Borkowskiego – dr nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie medycznym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Zajmuje się bezpieczeństwem zdrowotnym, prawami człowieka, prawem własności intelektualnej i prawem oświatowym.

Szkolenia odbywają się w siedzibie Gdańskiej Szkoły Wyższej – Gdańsk, ul. Biskupia 24 B.

Najbliższe terminy szkoleń:

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych:
10 i 21 maj 2019 r. – godz. 10-16;

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie:
24.05. 2019 r. i 5.06.2019 r. – godz. 10-16;

Zapisy i dokładny program szkoleń: gsw.gda.pl
Więcej informacji pod numerem tel. 696 210 330.