Warsztaty i szkolenia

Warsztaty i szkolenia

All, Szkolenia
Organizujemy kursy i warsztaty szkoleniowe dla instytucji samorządowych, oświatowych, kulturalnych oraz dla osób prawnych i fizycznych. Zakres szkoleń dostosowany jest do potrzeb podmiotów zamawiających. Szkolenia pt. „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem prawie każdego przedsiębiorcy. Pierwsze kary nałożone w związku z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przekonują, że zagadnienia tego nie należy lekceważyć. Gdańska Szkoła Wyższa i Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego „FILAR” proponują cykl szkoleń: Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych, i Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie. Szkolenia prowadzone są m.in. przez:dra Rafała Płockiego – doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych od strony naukowej i praktycznej. Realizuje…
więcej
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

All, Nauka
Osobisty rozwój kadry zarządzającej skomplikowanymi procesami zarządzania administracją staje się zarówno potrzebą, jak i obowiązkiem. Dostrzegając problemy związane z procesem funkcjonowania jednostek administracji publicznej i samorządowej oraz innych podmiotów prawnych, proponujemy Państwu udział w studiach: Master of Public Administration Studia organizowane są przez Gdańską Szkołę Wyższą.Więcej informacji: tel. 696 210 330, a także na stronie. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.
więcej
Prawo rolne i żywnościowe

Prawo rolne i żywnościowe

All, Nauka
KDGiP "FILAR" jest partnerem merytorycznym studiów podyplomowych Uwarunkowania i organizacja rolnictwa organizowanych przez GSW. Ukończenie studiów umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012.109). Więcej informacji na stronie. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.
więcej
Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

All, Nauka
Przygotowanie i negocjacje w zakresie: - umów z zakresu prawa autorskiego i znaków towarowych, - umów sponsorskich, - umów reklamowych, - obsługi prawnej kampanii reklamowych, - opinii prawnych dotyczących naruszenia dóbr osobistych i praw autorskich.
więcej
Prawo medyczne

Prawo medyczne

All, Nauka
KDG i P „FILAR” jest partnerem wyższych uczelni przy organizacji studiów podyplomowych w zakresie: Prawa medycznego z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego - więcej Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pelplińskiej 7. Zarządzanie w ochronie zdrowia - więcej Administratorem danych osobowych jest Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.
więcej
Kursy językowe

Kursy językowe

All, Szkolenia
Prowadzimy kursy z języka rosyjskiego - wszystkie poziomy.Organizujemy kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Przygotowujemy do matury z języka rosyjskiego.Prowadzimy kursy specjalistyczne, np. rosyjski w biznesie, rosyjski dla administracji, rosyjski w zarządzaniu. Wszystkie kursy kończą się uzyskaniem stosownego certyfikatu. Wszystkim zainteresowanym umożliwiamy przystąpienie do egzaminów z języka rosyjskiego jako obcego (TRKI) - egzamin państwowy organizowany przez jeden z moskiewskich uniwersytetów. Więcej informacji: tel. 696 210 330, a także na stronie. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.
więcej